Sisäisen työnantajamielikuvan auditointi

Auditointi

Mitä on auditointi?

Auditointi tarkoittaa yrityksen toimintojen, prosessien ja järjestelmien systemaattista tarkastelua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että ne toimivat asianmukaisesti ja tehokkaasti. Auditointeja voidaan tehdä useilla eri osa-alueilla. Tekemämme auditoinnin tavoitteena on todentaa sisäisen työnantajamielikuvan toimivuus ja tehokkuus sekä kehittämiskohteet ja vahvuudet. Auditoinnin avulla voidaan levittää hyviä toimintatapoja, se auttaa toiminnan suunnittelussa ja sitouttaa henkilöstöä kehittämään toimintaansa. Auditointi on väline toiminnan jatkuvaan parantamiseen, hallitsemaan riskejä ja varmistamaan säädösten noudattamisen. Kun auditointi toteutetaan huolellisesti ja johdonmukaisesti, se voi tuoda merkittävää lisäarvoa yritykselle.

Auditoinnin tarkoitus

1. Säännölliset auditoinnit lisäävät yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä, mikä parantaa sidosryhmien luottamusta.

2. Auditoinnit auttavat tunnistamaan ja minimoimaan yrityksen toimintaan liittyviä riskejä, kuten taloudellisia väärinkäytöksiä tai tietoturvaloukkauksia.

3. Auditoinnin avulla voidaan löytää ja korjata prosessien kehittämiskohteita, mikä parantaa tehokkuutta ja vähentää kustannuksia.

4. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö tuo uusia näkökulmia.

Auditoinnin toteuttaminen

Auditointimme perustuu vuorovaikutukseen, jossa hyödynnämme toiminnallisia menetelmiä sekä dialogia kokonaisuuden hahmottamiseksi. Auditointimme on jaettu alla oleviin kolmeen moduuliin, josta voit valita yhden tai kaikki moduulit auditoivaksi. Kirjaamme auditoinnin aikana syntyneet havainnot ja pisteytämme vastaukset. Näiden perusteella teemme raportin, jonka käymme yhdessä läpi esihenkilöiden kanssa. Auditoinnin jälkeen on  mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin havaittujen kehittämiskohteiden korjaamiseksi. 

Ketkä osallistuvat auditointiin?

Auditointiin osallistuvat yrityksen esihenkilöitä sekä työntekijöitä.


Autamme yritystänne suunnittelemaan ja toteuttamaan ainutlaatuisen auditointiprosessin, joka vastaa tarpeitanne

Oppiminen ja yhdessä oivaltaminen ovat avain menestykseen.

Moduulit

Lakisääteiset HR-dokumentit

HR-prosessit

Kesto 6h

Kysy tarjous!

Strategia, missio, visio, arvot

Organisaatiokulttuuri

Johtaminen

Kesto 4-6h

Kysy tarjous!

Työn merkitys

Työn sisältö

Motivaatio

Työhyvinvointi

Kesto 4-6h

Kysy tarjous!