Mitä on tiimi- ja työyhteisövalmennus?

Tiimi- ja työyhteisövalmennus on prosessi, jossa tiimiä ohjataan ja tuetaan kohti parempaa suorituskykyä, yhteistyötä, ja tuloksellisuutta. Tavoitteena on vahvistaa tiimin jäsenten välistä vuorovaikutusta, luoda yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista tavoitteisiin sekä kehittää tiimin toimintatapoja ja prosesseja. Autamme tiimiä tunnistamaan vahvuudet ja kehityskohteet sekä ratkaisemaan mahdollisia konflikteja. Valmennus parantaa tiimin yhdessä ajattelua, tehokkuutta ja hyvinvointia.


Tärkeää on, että tiimi- ja työyhteisövalmennus räätälöidään kunkin tiimin tarpeiden ja tilanteen mukaan ja se on jatkuvaa prosessia, jossa arvioidaan säännöllisesti edistymistä ja tehdään tarvittavia muutoksia. Lähdetäänkö siis liikkeelle alkukartoituksesta, jossa tarkastellaan Teidän nykytilannetta ja mietitään kuinka voisimme olla avuksi?

Tiimi- ja työyhteisövalmennuksen hyödyt?

Valmennuksen hyödyt näkyvät parhaiten käytännön työssä. Valmennus tuottaa organisaatiolle tuottavia, itseohjautuvia ja ratkaisukeskeisiä tiimejä. Tiimit kokevat merkityksellisyyttä työssänsä, saavat äänensä kuuluviin ja saavat vaikuttaa asioihin, joista ovat vastuussa. Jokainen yksilö on yhtä tärkeä tiimin jäsen, jolloin tiimin jäsenet sitoutuvat työhönsä paremmin, työtyytyväisyys paranee sekä veto- ja pitovoima lisääntyvät.


  • Yhdessä ajattelu ja päätöksenteko lisääntyy
  • Yhteisöllinen työn tekeminen
  • Aito dialogi kasvaa osaksi työkulttuuria
  • Oppimaan oppimisen taidot
  • Uuden tiedon hankinta ja jakaminen on jatkuvaa
  • Toisilta oppiminen - parviäly
  • Valmentava johtajuus ja itsensä johtamisen taidot kehittyvät
  • Tiimin valmentavan johtamisen taidot kehittyvät
  • Tiimit tunnistavat muutostarpeet ja voimavarat
Kokonaisuutena tiimi- ja työyhteisövalmennus tukee tiimin kehitystä kohti tehokkaampaa ja tavoitteellisempaa toimintaa.

Haluatko kuulla lisää dialogista?