Valmentajat

Tiimi- ja työyhteisövalmennus toteutetaan kahden valmentajan toimesta, joiden osaamisen ja yritysten summaksi syntyi valmennusten palvelukokonaisuus.

 

Valmennuspalvelut ovat syntyneet kahden yrityksen Valmennusakatemia Oivallus ja Peremmälle Oy:n yhteistyössä, tavoitteena hyvinvoiva työelämä, jossa jokainen yksilö kokee työnsä merkitykselliseksi, voimaannuttavaksi sekä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työskentelymme perustuu yhteiseen ihmiskäsitykseemme, jossa uskomme jokaisen yksilön potentiaaliin ja haluamme olla kasvumatkalla mukana mahdollistamassa sitä.

Olemme molemmat pitkän linjan ammattilaisia valmennuksen, pedagogiikan, erityispedagogiikan, työnohjauksen, johtamiseen ja kehittämisen sekä terapiapalveluiden saralla. Osaamisemme on muodostunut yrittäjyydestä, henkilöstöjohtamista ja koulutusorganisaatioista, joista ammennamme osaamisemme Teidän käyttöönne.

Valmentajina käytämme pehmeitä arvoja hyödyntäen rautaista ammattitaitoa. Olemme sopiva sekoitus rauhaa ja energisyyttä, huumoria ja haastamista unohtamatta. ¨Luomme ympärillemme luottamuksen ilmapiirin - lähde mukaamme kasvun matkalle!

Oivalletaan yhdessä,

Niina  &  Katja 

Olemme valmennuksen ja työnohjauksen yhdistelmä, jossa yhdistyy laaja-alainen kokemus, herkkyys sekä osaaminen.


Arvot

Kasvu

Kasvu kuvastaa meille kehittymistä, edistymistä ja laajentumista sekä yksilöllisellä että organisaatiotasolla. Se kattaa monia eri ulottuvuuksia elämässä, kuten henkilökohtaisessa, ammatillisessa, taloudellisessa, henkisessä ja sosiaalisessa kasvussa. Kasvuun liittyvä arvo ja periaate vaikuttavat siihen, miten asettamme tavoitteita, miten kohtaamme haasteita ja miten me arvotamme päätöksiä ja toimintaa. Kasvuarvoon liittyy pyrkimys ylittää nykyiset rajat, parantaa tilannetta ja vaikuttaa positiivisesti itseen, muihin ja ympäristöön. 

Se synnyttää motivaatiota, sitoutumista ja tyytyväisyyttä, kun yksilöt ja organisaatiot asettavat tavoitteitaan kasvun ja kehityksen suuntaan.

Jatkuvuus

Jatkuvuus korostaa meille pysyvyyttä, kestävyyttä, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä elämän eri osa-alueilla. Suunnittelemme ja toteutamme asiat siten, että ne ovat kestäviä ja toimivia pitkällä aikavälillä. Jatkuvuus ilmenee niin yksilöiden päätöksenteossa kuin organisaatioiden strategioissa ja toimintatavoissa. Tavoitteenamme on varmistaa, että nykyiset ja tulevat tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon pitkällä aikavälillä. Meille jatkuvuusarvoon liittyy tasapainon löytäminen nykyisen ja tulevan välillä. Varaudumme muutoksiin ja haasteisiin pitkällä aikavälillä sekä ymmärrämme pitkäjänteisen suunnittelun ja toiminnan merkityksen

Tämä arvo luo vakaan perustan pitkäaikaiselle menestykselle ja kestävälle hyvinvoinnille.